Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği Tanımı

11/08/2016 14:03:04 - 15/08/2016 14:03:04 - 1036 Okunma

Makine Mühendisliği mühendislik alanları içinde en eski dolayısıyla köklü bölümlerden biridir. Söz konusu mühendislik alanı, özellikle son birkaç yüzyıldır, çok yoğun olarak bilgi biriktirmekte, değişik teknikler geliştirmekte ve endüstrinin kullandığı göz kamaştırıcı teknolojilerin yolunu döşemektedir.

 

İki yüz elli yıl önce başlayan ilk endüstri devrimi ile toplumun hemen her kesimini değiştiren teknik/teknolojik dönüşümler, ikinci ve üçüncü endüstri devrimleri ile doruğa çıkmış, dördüncü endüstri devrimine kapı aralamıştır. Dördüncü endüstri devriminin de toplumun tüm katmanlarına çok önemli etkileri olacaktır. Bütün bu dönüşümlerde, bunların özellikle son üçünde, makine mühendislerinin önemli katkıları vardır.

 

Üretim ve İmalat sistemlerinde benzersiz gelişmeler; endüstriyel ürün yelpazesinde çeşitlenmeler ile bu ürünlerde kalitenin sürekli artışı; ekonomik imalat ve ürün geliştirmenin sonucunda insanların önemli bir kısmının bu ürünlere sahip olmasının sağlanması; yeni enerji kaynakları kullanımında elde edilen gelişmeler; makine mühendisliği alanında kullanılabilecek ve mühendislerin işlerini kolaylaştıracak hazır programlar ve kapasitesi çok yüksek bilgisayarlar bu mühendislik alanını daha da ilginç bir hale koymuştur. Robotları, kontrol organları, bilgisayarları, insansız malzeme ve ürün taşıma sistemleri ile günümüzün fabrikaları dünün fabrikasından çok daha değişik ve ilginç çalışma ortamları haline gelmiştir. Gaz türbinleri, otomobiller, yeni ev araçları, uçaklar, uzay araçları, deniz araçları, gömülü sistemler ve benzerleri makine mühendislerinin katkıları ile ortaya çıkan ürünlerdir. Benzer şekilde, üç boyutlu yazıcılar, insanlarla beraber çalışabilen robotlar, hizmet robotları, mikro makinelerde gelişmeler de hızlı bir şekilde sürmektedir. 

 

Değişik mühendislik alanları arasında kesin sınırların ortadan kalkması makine mühendislerinin çalışma alanlarını hem zenginleştirmekte hem de daha ilginç hale koymaktadır. Gelecekte, üniversitede, temel mühendislik alanlarını iyi öğrenmiş, grup çalışması yapabilen, sosyal gelişmişliği yüksek, öğrenmeyi ve özellikle sürekli öğrenmeyi tutum edinmiş mühendisler piyasada aranan elemanlar olacak, yaptıkları işten haz duyacak ve bulunduğu toplumun gelişmesine doğrudan katkı sağlayacaktır.

Makine Mühendisliği

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.